Sekretesspolicy och dina uppgifter

SEKRETESSPOLICY OCH DINA UPPGIFTER

Sekretessmeddelande
Som ansvarigt organ enligt dataskyddsbestämmelserna försäkrar vi dig att insamling, lagring, ändring, överföring, blockering, radering och användning av dina personuppgifter i vårt företag för att skydda dina personuppgifter alltid kommer att ske i enlighet med gällande lag Sekretesspolicy och andra lagstadgade bestämmelser.

Som en del av beställningsprocessen använder vi kunddataformuläret för att begära olika personuppgifter från dig, som du skickar till oss genom att skicka in din beställning tillsammans med återstående uppgifter i beställningen.
Följaktligen samlar vi endast in de personuppgifter som du överför.

Denna undersökning genomförs enbart i syfte att uppfylla sina egna affärsändamål.

När du registrerar dig för nyhetsbrevet kommer din e-postadress att användas med ditt samtycke för dina egna annonseringsändamål tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet.

För att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig individuellt använder vi så kallade cookies. Cookies är identifierare som vår webbserver skickar till din dator för att identifiera den under besökets varaktighet. De flesta webbläsare är inställda på att automatiskt acceptera cookies.
Det betyder att motsvarande cookies lagras på din dator. När du besöker vår webbplats igen kommer din dator att kännas igen av vår webbserver via de cookies som finns lagrade på din dator, så att du inte behöver ange dina personuppgifter i kunddataformuläret varje gång du gör en ny beställning. Om du inte vill lagra cookies på din dator kan du förhindra lagring av cookies genom att ändra webbläsarinställningarna så att cookies inte accepteras.

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras till tredje part uteslutande till de servicepartners som är inblandade i genomförandet av avtalet, såsom logistikföretaget som har uppdragit åt leveransen och den bank som ansvarar för betalningsärenden. Men i fallet med utlämnande av dina personuppgifter till tredje part är omfattningen av de överförda uppgifterna begränsad till det minimum som krävs.

Genom att ange dina personuppgifter och acceptera denna integritetspolicy samtycker du till insamling, bearbetning och användning av dina personuppgifter i enlighet med ovan nämnda integritetspolicy.

Du har rätt att få kostnadsfri information om de personuppgifter som lagras om dig. Vi kan be dig kontakta oss med lämplig adress i leverantörens adress. Om de personuppgifter som lagras hos oss om din person är felaktiga, kommer uppgifterna givetvis att rättas till en motsvarande anteckning från din sida. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av dina lagrade personuppgifter med framtida verkan.
Vid en motsvarande anmälan raderas de personuppgifter som lagras om dig, såvida inte uppgifterna i fråga fortfarande behövs för att fullgöra skyldigheterna i avtalsförhållandet eller rättsliga föreskrifter hindrar radering. I detta fall ersätts en radering av en blockering av relevanta personuppgifter. Med alla juridiska förfrågningar om dataskydd kan vi be dig att vända dig till adressen som anges i leverantörsidentifikationen.


Användarvillkor
1 Omfattning
(1) Följande "Allmänna villkor" (GTC) ska gälla i den version som gäller på dagen för beställningen för alla köpekontrakt för publikationer (böcker, broschyrer, broschyrer, etc., i pappersform eller elektronisk form) mellan Enduristan GmbH och dess kunder. Avvikande avtal ska vara skriftliga. Genom att lägga sin beställning godkänner kunden dessa villkor och är bunden till dem.
(2) Om enskilda bestämmelser i dessa villkor skulle vara helt eller delvis ineffektiva på grund av tvingande lagbestämmelser (särskilt bestämmelserna i KSchG), ska de återstående bestämmelserna i dessa villkor förbli i kraft.

2 Ingående av kontrakt
Enduristan GmbH förbehåller sig rätten att ändra innehållet i sina tjänster när som helst. Alla erbjudanden från Enduristan GmbH är icke bindande och ska förstås som en uppmaning till kunden att själv lägga ett erbjudande. Avtalet ingås genom att Enduristan GmbH accepterar beställningen, antingen genom att skicka en orderbekräftelse per post, fax eller e-post eller direkt genom att skicka de beställda varorna.

3 Avtalsspråk
Avtalets innehåll, all annan information, kundservice och reklamationshantering erbjuds genomgående på tyska.

4 ångerrätt vid distansförsäljning
(1) Kunder som är konsumenter i den mening som avses i konsumentskyddslagen kan frånträda köpet utan att ange skäl 14 dagar efter mottagandet av varan. Det räcker om uppsägningen skickas inom tidsfristen utan att ange skäl (sänds till shop@enduristan.com ).
(2) Vid ånger sker återbetalning av köpeskillingen endast steg för steg mot uppskov med de varor som kunden tagit emot. Både retur av varorna och återbetalning av köpeskillingen ska ske inom 14 dagar från deklarationen om ånger eller retur av varan. Villkor för detta är att varan är i oanvänd och som ny återförsäljningsbar skick. Kostnaderna för returen åligger kunden.
(3) För artiklar som är påverkade eller skadade av tecken på användning kommer Enduristan GmbH att ta ut en lämplig avgift för försämringen. Detsamma gäller om returen av varutillbehören (såsom manualer) saknas.
(4) Ångerrätt föreligger inte för ljud- eller videoinspelningar (t.ex. cd-skivor, videokassetter, dvd-skivor, ...) eller programvara som har frigjorts av kunden, och inte heller för tjänster som sänds online (t.ex. programvara och publikationer) för nedladdning) har varit.
(5) Vänligen rikta förfrågningar, information, data och klagomål till shop@enduristan.com.

5 priser
(1) I princip ska inköpspriset för de beställda varorna anses vara överenskommet, vilket framgår av Enduristan GmbH:s aktuella broschyrer, kataloger, prislistor, webbshop och liknande publikationer. Enduristan GmbH förbehåller sig rätten att kontrollera om beställningen gjordes av en medlem av Wirtschaftskammer eller en icke-medlem. Beroende på status (medlem eller icke medlem) gäller de priser som anges i prislistorna.
(2) Om inget annat anges, är alla priser tolkade som dagliga bruttopriser "fritt fabrik" inklusive den juridiska mervärdesskatten exklusive alla kostnader som uppstår i samband med försändelsen.
(3) Skulle export- eller importtullar förfalla under transporten, skall dessa även stå för kunden. Priserna för de erbjudna leveranserna och tjänsterna inkluderar inte kostnader, som debiteras av tredje part.
(4) Försäljning till kunder utanför EG kommer inte att vara föremål för försäljningsskatt utan kommer att omfattas av tillämpliga nationella importtullar. Vid försäljning till företagare inom EG ska ingen österrikisk moms betalas på bevis på UID; de senare måste betala omsättningsskatten i sin hemstat.

6 Leveransvillkor
(1) Leveransen sker normalt inom 7 arbetsdagar från kundens beställning. Skulle vi - till exempel på grund av varornas otillgänglighet - inte kunna acceptera en beställning, kommer vi att informera kunden omedelbart.
(2) Leveransen kommer att ske till den adress som kunden angett. Vid felaktiga, ofullständiga eller oklara uppgifter som kunden lämnat står kunden för alla kostnader som uppstår därav.
(3) Porto/fraktkostnader anges i avsnittet fraktkostnader.

7 Betalningsvillkor
Betalningsvillkoren finns listade i avsnittet Betalningsvillkor.

8 Garanti
Garantin är i enlighet med lagen. Avsättningar (24 månader från mottagandet av varor). Om ett byte eller en förbättring inte är aktuellt (ej möjligt, för mycket ansträngning, oskälig, försenad leverans) har köparen rätt till prisavdrag eller, om felet inte är obetydligt, hävning av avtalet (ändring) . Ersättning av (defekt) följdskada, samt annan sakskada, ekonomisk förlust och skada för tredje man mot kunden, så länge det inte är en konsumentverksamhet, är utesluten.

9 Risk för leverans till konsumenter i den mening som avses i KSchG
Vid frakt av varan övergår risken för förlust eller skada på varan först på konsumenten så snart varan levererats till konsumenten eller till tredje part som anges av transportören och som inte ägs av transportören. Men om konsumenten själv har ingått transportavtalet utan att använda någon av oss föreslagen möjlighet, övergår risken till transportören vid leverans av varorna.